स्टँड-अप कॉमिक बनण्यापासून ते AAP च्या मुख्यमंत्री उमेदवारापर्यंतचा प्रवास